De Stichting Historia Medicinae

De Stichting Historia Medicinae wil het onderwijs en onderzoek van de medische geschiedenis in Nederland versterken. Via deze website kunt u zich informeren over de doelstelling en de activiteiten van de Stichting. Tevens kunt u lezen wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen en op welke wijze u de Stichting kunt steunen.

Indien u na lezing van de informatie op deze website vragen over de Stichting heeft, kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting via het emailadres acnkruseman@hotmail.com.ACTUEEL NIEUWS

Uiterste inleverdatum voor de eerstvolgende subsidieaanvragen

De Stichting beoordeelt telkens tweemaal per jaar subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata in 2018 en daaropvolgende jaren zijn telkens 1 maart en 1 september.

 

De G.A. Lindebooomprijs 2014

In december 2014 hebben de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest voor de zesde maal de G.A. Lindeboomprijs uitgereikt. De prijs is uitgereikt aan dr. Nele Beyens voor haar boek Immer bereid, nooit verlegen. Hector Treub, vrouwenarts in een mannenmaatschappij. Zie ook De G.A. Lindeboomprijs.webhosting