De Stichting Historia Medicinae

De Stichting Historia Medicinae wil het vakgebied medische geschiedenis in Nederland versterken. Via deze website kunt u zich informeren over de doelstelling en de activiteiten van de Stichting. Tevens kunt u lezen wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen en op welke wijze u de Stichting kunt steunen.

Indien u na lezing van de informatie op deze website vragen over de Stichting heeft, kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting via het emailadres e.houwaart@maastrichtuniversity.nl.ACTUEEL NIEUWS

Uiterste inleverdatum voor de eerstvolgende subsidieaanvragen

De uiterste inleverdatum voor de eerstvolgende te beoordelen subsidieaanvragen is 1 september 2017. Vanaf 1 september 2017 zal de Stichting telkens tweemaal per jaar subsidieaanvragen beoordelen. De uiterste inleverdata zullen in 2018 en daaropvolgende jaren telkens 1 maart en 1 september zijn.

 

De G.A. Lindebooomprijs 2014

In december 2014 hebben de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest voor de zesde maal de G.A. Lindeboomprijs uitgereikt. De prijs is uitgereikt aan dr. Nele Beyens voor haar boek Immer bereid, nooit verlegen. Hector Treub, vrouwenarts in een mannenmaatschappij. Zie ook De G.A. Lindeboomprijs.webhosting