De Stichting Historia Medicinae

De Stichting Historia Medicinae beheert een bescheiden vermogen. Met de opbrengsten daarvan worden onderwijs en onderzoek van de medische geschiedenis in Nederland financieel ondersteund. In deze website informeren wij u over de doelen en activiteiten van de Stichting. En voorts wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen.


Voor vragen over de Stichting kunt u zich wenden tot de secretaris:

Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
van Griethuijsenplein 2, 2341CE Oegstgeest
acnkruseman@hotmail.com.

 

Uiterste inleverdata voor subsidie aanvragen:

De Stichting beoordeelt tweemaal per jaar subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata zijn 1 maart en 1 september van elk kalenderjaar. Eind april en eind oktober van elk kalenderjaar wordt, mede op basis van een advies van de Adviesraad, door het bestuur van de Stichting een besluit genomen over al dan niet honoreren van ontvangen aanvragen.

 webhosting