De Stichting Historia Medicinae

De Stichting Historia Medicinae wil het onderwijs en onderzoek van de medische geschiedenis in Nederland versterken. Via deze website kunt u zich informeren over de doelstelling en de activiteiten van de Stichting. Tevens kunt u lezen wanneer en hoe u bij de Stichting subsidie kunt aanvragen en op welke wijze u de Stichting kunt steunen.

Indien u na lezing van de informatie op deze website vragen over de Stichting heeft, kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting via het emailadres acnkruseman@hotmail.com.ACTUEEL NIEUWS

Uiterste inleverdatum voor de eerstvolgende subsidieaanvragen

De Stichting beoordeelt telkens tweemaal per jaar subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata in 2021 en daaropvolgende jaren zijn telkens 1 maart en 1 september.

 webhosting