De Domus dagen in Utrecht

Sinds 2007 organiseert het zogenaamde Domus Overleg in samenwerking met de Stichting Historia Medicinae en met steun van de KNMG jaarlijks een medisch-historische dag met lezingen voor en door leden van historische gremia van de KNMG. Vanaf 2014 wordt de dag georganiseerd door het Domus Overleg, de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis en de Stichting Historia Medicinae. Het 'Domus Overleg' is een platform waar de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de KNMG Federatie door overleg en informatie-uitwisseling de beoefening van de geschiedenis van hun specialisme of werkterrein willen stimuleren en hun activiteiten onderling willen coördineren. Plaats van handeling van deze dag is telkens de Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht.

Contactadres: Prof. dr. M.J. van Lieburg
domusdag@medischegeschiedenis.nl


Programma's van de Domus dagen


webhosting