De Domus dagen in Utrecht

Sinds 2007 organiseert het zogenaamde Domus Overleg met steun van de KNMG jaarlijks een medisch-historische dag met lezingen voor en door leden van historische gremia van de KNMG. Het 'Domus Overleg' is een platform waar de werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de KNMG Federatie door overleg en informatie-uitwisseling de beoefening van de geschiedenis van hun specialisme of werkterrein willen stimuleren en hun activiteiten onderling willen coördineren.

Contactadres: Prof. dr. M.J. van Lieburg
domusdag@medischegeschiedenis.nl


Programma's van de Domus dagen


webhosting