Publicaties SHM

H.L. Houtzager en M.J. van Lieburg (red.), De Stichting Historia Medicinae, 1967-1987. Samenvattingen van de voordrachten gehouden tijdens de Medisch-Historische Dagen en Teksten van de lezingen, gehouden ter herdenking van Prof.dr. G.A. Lindeboom. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 1. Amsterdam, 1987.

Academische redevoering van Albert Schultens, ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave. Van een inleiding voorzien door dr. H.L. Houtzager. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 2. Amsterdam: Rodopi, 1988.

H.L. Houtzager (red.), Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van voordrachten gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 25-jariug bestaan van de Pieer van Foreeststichting. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 3. Amsterdam: Rodopi, 1989.

H.L. Houtzager (red.), Reinier de Graaf, 1641-1673. In sijn leven Nauwkeurig Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft. Bundel opstellen, verschenen bij gelegenheid van de herdenking van de 350ste geboortedag van Reinier de Graaf. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 4. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1991

R.B.M. Rigter (red.), Overheid en Gezondheidszorg in de twintigste eeuw. Verslag van het symposium ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 5. Tevens opgenomen in de Pantaleon reeks. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995.

Redevoering van Johannes Mulder over De redenen, waarom de Nederlanders in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de heel- en verloskunde hebben toegebragt. Van een inleiding voorzien door dr. H.L. Houtzager. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 6. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997.


webhosting