Publicaties Stichting Historia Medicinae

H.L. Houtzager en M.J. van Lieburg (redactie), De Stichting Historia Medicinae, 1967-1987. Samenvattingen van de voordrachten gehouden tijdens de Medisch-Historische Dagen en Teksten van de lezingen, gehouden ter herdenking van Prof.dr. G.A. Lindeboom. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 1. Amsterdam, 1987.

H.L. Houtzager (inleiding), Academische redevoering van Albert Schultens, ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 2. Amsterdam: Rodopi, 1988.

H.L. Houtzager (redactie), Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van voordrachten gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 25-jariug bestaan van de Pieer van Foreeststichting. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 3. Amsterdam: Rodopi, 1989.

H.L. Houtzager (redactie), Reinier de Graaf, 1641-1673. In sijn leven Nauwkeurig Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft. Bundel opstellen, verschenen bij gelegenheid van de herdenking van de 350ste geboortedag van Reinier de Graaf. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 4. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1991

R.B.M. Rigter (redactie), Overheid en Gezondheidszorg in de twintigste eeuw. Verslag van het symposium ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 5. Tevens opgenomen in de Pantaleon reeks. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995.

H.L. Houtzager (inleiding), Redevoering van Johannes Mulder over De redenen, waarom de Nederlanders in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de heel- en verloskunde hebben toegebragt. Serie-uitgave van de Stichting Historia Medicinae, nr. 6. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997.

A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, Stichting Historia Medicinae, 50 jaar voor of in de wind? In: Interne Geneeskunde, Magazine voor de internist, 2018; 1: 26-28


webhosting