De Stichting Historia Medicinae financieel steunen

De Stichting ondersteunt diverse activiteiten op het terrein van de medische geschiedenis in Nederland. Zo steunt de Stichting het instellen van een bijzondere leerstoel medische geschiedenis aan een Nederlandse universiteit en diverse activiteiten van de Nederlandse Vereniging Medische Geschiedenis. Daarnaast helpt de Stichting onderzoekers financieel bij onderzoeksactiviteiten en de uitgave van een publicatie. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen is geld nodig. Sinds de beginjaren van de Stichting bestond een deel van de inkomsten van de Stichting uit donaties. Vanaf 1 januari 2014 zoekt de Stichting naar financiële steun via schenkingen en legaten. Met uw hulp wil de Stichting de belangstelling voor en beoefening van de medische geschiedenis in Nederland graag bevorderen.

Overweegt u een eenmalige schenking of een donatie via een legaat, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting, prof.dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, acnkruseman@hotmail.com, of van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest.

webhosting