De G.A. Lindeboompenning

In 1984 heeft de Stichting Historia Medicinae besloten om de zogenaamde G.A. Lindeboompenning te laten ontwerpen en vervaardigen. De penning moest kunnen worden uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de medische geschiedenis. Voor de toekenning en uitreiking van de penning is indertijd geen reglement opgesteld; de penning werd tussen 1985 en 2001 automatisch uitgereikt aan de winnaar van de G.A. Lindeboomprijs. Daarna is de penning een zelfstandige vorm van eerbetoon geworden. De procedure van toekenning is sindsdien in een apart reglement vastgelegd. Dit reglement kunt u hier in pdf vinden.


De G.A. Lindeboompenning is sinds 1985 aan de volgende personen toegekend (met toenmalige titulatuur):

  • drs. M.J. van Lieburg, 1985
  • dr. W. Veltheer, 1989
  • dr. P.J. Köhler, 1989
  • dr. J.H. Sypkens Smit, 1995
  • dr. F.G. Huisman, 1995
  • dr. J. Vijselaar, 2001
  • Mevr. A.G. Ham, 2009
  • Prof. dr. E.S. Houwaart, 2019
  • Prof. dr. H.F.P. Hillen, 2019


webhosting