Links naar Websites op het terrein van medische geschiedenis

Op deze en volgende pagina's vindt u informatie die relevant is voor medisch-historici, met verwijzingen naar websites van instituten, onderwijsinstellingen, verenigingen en musea. Er worden telkens eerst Nederlandse, vervolgens buitenlandse websites opgegeven.

webhosting