Subsidies voor Junior-onderzoekers

Met ingang van 2018 kent de Stichting beurzen toe aan junior-onderzoekers ter ondersteuning van hun onderzoek op het terrein van medische geschiedenis. De beurzen bedragen maximaal 1500 euro en kunnen worden ingezet voor de financiering van specifieke onderzoeksactiviteiten zoals archiefonderzoek, congresbezoek, een onderzoeksstage, het uitwerken van een MA-scriptie tot een wetenschappelijk artikel, etc. Aanvragers zijn nog niet gepromoveerd, maar wel in bezit van ten minste een BA-diploma. Ze zijn verbonden aan een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling en/of houden zich aantoonbaar bezig met de Nederlandse medische geschiedenis.


Het aanvraagformulier
Aanvragen zijn opgesteld op een door de Stichting in een standaardformulier voorgeschreven wijze. Dit formulier kunt u hier downloaden of bij de secretaris van de Stichting verkrijgen. Aanvraagformulier plus eventuele bijlagen kunnen per e-mail of per gewone post worden verzonden naar de secretaris van de Stichting.

Download formulier in pdf

Download formulier in Word


Inzending van de aanvraag
De Stichting zal tweemaal per jaar beursaanvragen beoordelen. De uiterste inleverdata vallen telkens op 1 maart en 1 september.

De besluitvorming
De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de beslissing door de secretaris op de hoogte gesteld van de beslissing. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.

Een herindiening
Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting anders aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde onderzoeksproject opnieuw bij de Stichting in te dienen.

Het adres

Aanvragen voor beurzen moeten worden verzonden naar:

Prof. dr. AC Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

of naar: acnkruseman@hotmail.com


webhosting