BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING HISTORIA MEDICINAE

Prof. dr. Peter W. de Leeuw, voorzitter
Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, secretaris
Dr. Noortje Jacobs, penningmeester
LEDEN VAN DE ADVIESRAAD VAN DE STICHTING HISTORIA MEDICINAE

Prof. dr. Harry F.P. Hillen, voorzitter
Prof. dr. Eddy S. Houwaart, secretaris
dr. Nele Beyens
Prof. dr. Gemma Blok
Prof. dr. Frank G. Huisman
Prof. dr. Manon S. Parry

webhosting