BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING HISTORIA MEDICINAE

dr. N.Beyens, bestuurslid
dr. G. Blok, bestuurslid
Mr. P.J. van der Hof, penningmeester
Prof. dr. E.S. Houwaart, secretaris
Prof. dr. F.G. Huisman, bestuurslid
Prof. dr. M.J. van Lieburg, bestuurslid
Prof. dr. A. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter
Prof. dr. W.J. Schudel, bestuurslid

dr. H. Houtzager treedt op als adviseur van het bestuur.


webhosting