De bijzondere Leerstoel op het terrein van de medische geschiedenis

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het stichten van bijzondere leerstoelen op het terrein van de medische geschiedenis.

Met ingang van 1 mei 2018 ondersteunt de Stichting voor de duur van vijf jaar de bijzondere leerstoel medische geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wordt bekleed door prof.dr. Manon S. Parry, tevens UHD "American Studies and Public History" aan de Universiteit van Amsterdam. Het doel van de leerstoel is het ondersteunen en verder ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het terrein van de geschiedenis van gezondheid, ziekte, gezondheidszorg en geneeskunde in hun sociale, culturele en wetenschappelijke context. Parry is ook verantwoordelijk voor de vernieuwing van het Masterprogramma Medical History, een interdisciplinair masterprogramma dat wordt aangeboden door de Faculteiten Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Zie ook: Profiel Manon Parry

 

Van 2006 tot 2010 verleende de Stichting steun aan de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de Antieke Geneeskunde die gevestigd was aan de Universiteit van Leiden. Deze leerstoel werd bekleed door prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff, die op 20 januari 2006 zijn ambt aanvaardde met zijn inaugurele rede Patiënten zien. Patiënten in de Antieke Geneeskunde. Op 27 november 2010 sprak Horstmanshoff zijn afscheidsrede uit die is bewerkt tot een artikel, 'Klein gebrek geen bezwaar? Over de klompvoet in de oudheid', Lampas 46 (2013) 203-221, dat u hier aantreft.

 

 


webhosting