De Medisch-Historische Marktdag

In Nederland zijn veel mensen actief op het terrein van de medische geschiedenis, maar er is slechts weinig gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling. De Stichting Historia Medicinae heeft daarom in 2009 het initiatief genomen tot het organiseren van een zogenaamde marktdag. Deze wil een platform bieden aan allen die zich - professioneel of als 'liefhebber' - bezighouden met de medische geschiedenis. Daartoe wordt een aantal korte lezingen gehouden, maar ook is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en de 'standjes' van medisch-historische organisaties te bezoeken (genootschappen, musea, antiquariaten, uitgevers). Er zijn inmiddels twee van dergelijke martkdagen georganiseerd, beide in Utrecht. Vanaf 2015 ligt de organisatie van de medisch-historische martkdag in handen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de NVMG, secretariaat@nvmg.nl


Programma's van de medisch-historische marktdagen

  • 8 mei 2009, Het programma van deze marktdag kunt u hier vinden.
  • 1 juni 2012, Het programma van deze marktdag kunt u hier vinden.
  • 5 juni 2015, Het programma van deze marktdag kunt u hier vinden.


webhosting