De G.A. Lindeboomprijs

De historie van de G.A. Lindeboomprijs
De geschiedenis van de Lindeboomprijs gaat terug tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw, toen de Stichting Historia Medicinae de eerste initiatieven tot het instellen van een nationale prijs op het terrein van medische geschiedenis nam. Na een lange voorbereidingstijd namen de besturen van de Stichting Historia Medicinae en van de Stichting Pieter van Foreest in gezamenlijk overleg in 1984 definitief het besluit tot het instellen van de Lindeboomprijs. De prijs werd vernoemd naar de internist en medisch-historicus prof. dr. G.A. Lindeboom die sinds de jaren vijftig een stuwende kracht was achter het medisch-historisch onderwijs en onderzoek aan de Vrije Universiteit en daarbuiten.
      De prijs mocht aan slechts één kandidaat worden toegekend, gebaseerd op het oordeel over één publicatie. De kandidaat mocht meerdere publicaties inzenden. De kandidaat moest jonger dan zestig jaar zijn en verder de Nederlandse nationaliteit hebben, maar de bekroonde publicatie behoefde niet in het Nederlands te zijn gesteld. Evenmin was het noodzakelijk dat de publicatie betrekking had op de vaderlandse geschiedenis. De hoogte van de prijs werd gesteld op fl. 15000,-. Het bedrag zou door de Stichting Pieter van Foreest worden beschikbaar gesteld.
      Sinds het jaar 1985 is de prijs zes maal toegekend. De prijswinnaars waren (met de toenmalige titulatuur) drs. M.J. van Lieburg in 1985, dr. W. Veltheer en dr. P.J. Köhler in 1989, dr. F.G. Huisman in 1995, dr. J. Vijselaar in 2001, dr. E. Huizenga in 2008 en dr. N. Beyens in 2014. Mede op basis van de ervaringen in voorgaande jaren heeft het bestuur van de Stichting Historia Medicinae in 2009 en in 2018 in overleg met het bestuur van de Stichting Pieter van Foreest besloten het reglement op enkele onderdelen bij te stellen, onder meer is het leeftijdskriterium geschrapt. Sinds 2008 is de hoogte van de prijs 10.000,- Euro. Het thans geldende reglement van de Lindeboomprijs kunt u hier in pdf vinden.
    Op 20 september 2019 zal de Lindboomprijs tijdens de najaarsbijeenkomst van de interfacultaire werkgroep O&O Medische Geschiedenis voor de zevende maal worden uitgereikt. Hierbij gaat het om toekenning op basis van een of een aantal medisch historische publicaties in de periode 2014-2018. Een voordracht voor een kandidaat voor de prijs dient uiterlijk 1 juni 2019 per post en per e-mail gestuurd te worden naar de secretaris van de jury, Prof Dr Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman, van Griethuijsenplein2, 2341 CE Oegstgeest, acnkruseman@hotmail.com. Mogelijke kandidaten kunnen ook zich zelf voorstellen. Een voordracht dient, naast een argumentatie waarom de kandidaat wordt voorgesteld, een lijst te bevatten van de in de periode 2014-2018 verschenen publicaties en van de publicaties zelf, bij voorkeur vergezeld van een aanbeveling van een of een aantal hoogleraren.

 Juryleden en Winnaars van de G.A. Lindeboomprijs

 • Eerste maal: 1985
  Beoordelingscommissie
  Prof. dr. A.Th. van Deursen
  Prof. dr. A.M. Luyendijk-Elshout
  Prof. dr. P.J. Kuijjer

  Dr. H. Houtzager, secretaris

  Winnaar: Drs. M.J. van Lieburg
  Prijs: fl. 15000,-

 • Tweede maal: 1989
  Beoordelingscommissie
  Prof. dr. J. van der Korst
  Prof. dr. H. Beukers
  Prof. dr. A.Th. van Deursen
  Prof. dr. C. van der Meer

  Dr. H. Houtzager, secretaris

  Winnaars: Dr. W. Veltheer en Dr. P.J. Köhler
  Prijs: fl. 15000,-

 • Derde maal: 1995
  Beoordelingscommissie
  Prof. dr. W.T.A.M. Frijhoff
  Dr. A. de Knecht - van Eekelen

  Winnaar: Dr. F.G. Huisman
  Prijs: fl. 15000,-

 • Vierde maal: 2001
  Beoordelingscommissie
  Dr. F.G. Huisman
  Prof. dr. W.W. Mijnhardt
  Dr. T. Pieters

  Winnaar: Dr. J. Vijselaar
  Prijs: fl. 15000,-

 • Vijfde maal 2008
  Beoordelingscommissie
  Prof. dr. W.T.A.M. Frijhoff
  Prof. dr. J. van Gijn
  Prof. dr. M. Gijswijt-Hofstra

  Prof. dr. E.S. Houwaart, secretaris

  Winnaar: Dr. E. Huizenga
  Prijs: € 10.000,-

 • Zesde maal 2014
  Beoordelingscommissie
  Prof. dr. K. van Berkel
  Prof. dr. O. Bleker
  Prof. dr. B. van Hee

  Prof. dr. E.S. Houwaart, secretaris

  Winnaar: Dr. N. Beyens
  Prijs: € 10.000,-

Zevende maal 2019
Beoordelingscommissie
Dr. N. Beyens
Prof. Dr. G. Blok
Dr. A Thijs

Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, secretaris

Winnaar: wordt op 20 september 2019 bekend gemaakt
Prijs: € 10.000,-


webhosting