EAHMH-prijzen

Sinds 2010 geeft de Stichting Historia Medicinae steun aan twee prijzen die de European Association for the History of Medicine and Health in het leven heeft geroepen. De European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) is in 1989 opgericht en heeft als vestigingsplaats de Louis Pasteur Universiteit van Straatsburg. De EAHMH stelt zich ten doel onderzoek en internationale uitwisseling van inzichten op het terrein van medische geschiedenis te bevorderen. Zij organiseert elke twee jaar een internationale conferentie in telkens een andere Europese stad.

The Pieter van Foreest Student Prize
De 'Pieter van Foreest Student Prize', ter grootte van € 500,- , wordt toegekend aan de student of promovendus die het beste werkstuk op het terrein van medisch geschiedenis heeft gepresenteerd op de tweejaarlijkse EAHMH-conferentie. Om mee te kunnen dingen moet de student lid zijn van de associatie. De Wetenschappelijke Raad van de EAHMH treedt op als jury. De prijs gedenkt de Nederlandse medicus Pieter van Foreest, ook wel bekend als de Nederlandse Hippocrates. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de algemene vergadering op de laatste dag van de conferentie.

The EAHMH Book Award
De tweede prijs, ter grootte van € 3000,- , die de Stichting samen met de Robert Bosch Stiftung in Stuttgart ondersteunt, is de 'EAHMH Book Award'. Deze prijs wordt toegekend aan de beste medisch-historische monografie die in de vier jaar voorafgaand aan de conferentie is verschenen. Alle boeken die medische geschiedenis in Europa of de relatie tussen Europa en de rest van de wereld tot onderwerp hebben, komen voor nominatie in aanmerking. Kandidaten behoeven niet over één van de Europese nationaliteiten te beschikken.

Voor meer informatie over de EAHMH-prijzen, ga naar https://eahmh.org/prizes/